Errenteriako hegoaldeko bidearen 1. zenbakiko proiektu osagarriko obren zuzendaritza. Arraguako biribilgunea-Markolako biribilgunea eta Agustindarren biribilgunea zatiak, GI-3672 errepidearekiko loturara (Donostiako 2. gerrikoa).

Kokalekua

Errenteria - Donostia

Deskribapena

Bide berria egitea Errenteriako hegoaldean, GI-3672 errepidea Agustindarren auzoan Arraguako biribilgunearekin lotzen duena Oiartzunen.

Hartara, tarteko konexio bat sortu da, biribilgune bidezkoa, Markola auzora sartzeko. Horrez gain, bidearen alboko bigarren gerrikoko adarren zati bat berdindu ere egin da. Lanak barnean hartzen du atezatu osteko hormigoizko bi biaduktu egitea, 78 m-ko luzerakoa bakoitza, bi biribilgune eta soberakinen biltegi bat.

Zenbatekoa

6.505.024,19 € (BEZ-A BARNE)