Jarduera-esparruak

Ingeniaritza zibilaren, hirigintzaren, eraikingintzaren eta ingurumenaren arloetan, aholkularitza zibila, eraikuntza, espediente teknikoen kudeaketa eta project management-a egitean datza gure lana, administrazio publikorako eta sustatzaile pribatuentzat. Halaber, aholkularitza eta euskarria ematen diegu arlo horietan guztietan beste enpresa batzuei.

Diziplina anitzeko gure taldeak zerbitzu integrala eta profesionala ematea ahalbidetzen digu, duela 25 urte baino gehiago.

Imagen de área de actividad

INGENIARITZA ZIBILA

Imagen de una obra de ingenieria civil
Ingeniaritza zibileko mota guztietako azpiegituren proiektuak zehaztea eta obra-zuzendaritza egiten dugu: errepideetakoak, trenbideetakoak, portuetakoak…

HIRIGINTZA

Imagen de obra de urbanismo
Bideragarritasun-azterlanak egiten ditugu eta lurraldearen antolamenduaren plangintza egiten dugu arkitektoekin elkarlanean.

ERAIKINGINTZA

Imagen de obra de edificación
Mota guztietako lanak hartzen ditugu barne, era guztietako eraikinen profila zehazteko lanetatik, egingarritasuneko azterlanetatik edo espediente teknikoetatik project manegement-eraino: indutriako eraikinak, bulegoak, garraioko azpiegiturenak eta abar.

INGURUMENA

Imagen de obra de medioambiente

Ingurumenaren arloko azterlanak idazten ditugu, eraginkortasun handiena bilatzen dugu proiektuetan eta ingurumenaren arloko araudia betetzea.

Horrez guztiaz gain, ASMATUk egitasmo aitzindarietan parte hartu du, lurraldeak edo inguruabarrek planteatutako erronkei konponbide berritzaileak bilatuta. Esate baterako, Mutrikun, OWC Olatu Plantan, obren zuzendaritzari laguntza teknikoa eman diogu eta Txomin Eneko Ibai Parkearen Aurreproiektua idaztean esku hartu dugu.