Bilboko metropoli-burdinbidea, 3. Linea, Etxebarriko San Antonio Geltokiaren zatia, eraikitzeko proiektuaren ingurunean detektatutako lurzoru kutsatuei dagokien ekintza-plana.

Kokalekua

Bilbo

Deskribapena

Gauzatu beharreko jarduketen definizio orientagarria, detektatutako lurzoru kutsatuaren zantzuei dagokienez:

-Hidrokarburoak zeudela detektatu zen inguruan, lurzoruaren kalitatea esploratzeko ikerketa (etorkizuneko burdinbide-geltokiko lurzatia, hondea daitekeena) eta 165/2008 Dekretuan sartutako lurzatian (165/2008 Dekretua, irailaren 30ekoa, Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak izan dituzten edo dituzten lurzoruen inbentarioari buruzkoa), 48029-00007 kodearekin.

-Etorkizuneko burdinbide-geltokian, hondea daitekeen lurzorua hondeatzeko plan bat zehaztea.

-Askatutako plataforma berriz jartzeko gasolina-zerbitzuguneko ezpondan hondea daitezkeen materialak hondeatzeko plana idaztea.

-Inbentarioan 48029-00007 kodearekin jasotako lurzatia hondeatzeko plana idaztea, proiektuko hondeatze-lanek ukitutakoa.

Zenbatekoa

-